Elan vzw

Algemene voorwaarden

Stages

 • Anderstaligen zijn zeker welkom maar een elementaire kennis van het Nederlands is vereist.
 • Kinderen die zich niet houden aan de afspraken lopen het risico uitgesloten te worden (zonder terugbetaling).
 • Terugbetaling gebeurt enkel om medische redenen en op vertoon van een medisch attest vóór het kamp en steeds na aftrek van €25 voor de administratieve kosten.
 • Ongeacht de reden geeft het onderbreken van een stage geen recht op terugbetaling.
 • Bij annulatie door de organisatie bij overmacht/pandemie wordt het lidgeld terugbetaald na aftrek van €20 voor de administratieve kosten. Indien het kamp moet stilgelegd worden wegens een besmetting tijdens het kamp zelf, zal geen terugbetaling mogelijk zijn.
 • De deelnemers zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Een ongeval moet in verband met de verzekering onmiddellijk gemeld worden bij vzw Elan.
 • De vzw kan geenszins verantwoordelijk worden geacht voor diefstal tijdens of na de activiteit.
 • De sportweken en kleuterkampen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. De fiscale attesten worden vanaf 2023 automatisch door ons doorgestuurd naar de overheid, waardoor u in het inschrijvingsformulier uw rijksregisternummer van u en uw kind moet invullen. Er zal geen papieren versie meer meegegeven worden op het einde van het kamp. Een mutualiteitsattest moet worden afgegeven aan het begin van het kamp en wordt voor het einde van het kamp ondertekend terug meegegeven. 
 • Tijdens onze sportweken en kleuterkampen worden regelmatig foto’s gemaakt voor publicaties op onze verschillende promotiekanalen. Door kennisname van deze algemene voorwaarden, geven de ouders expliciet de toestemming om foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
 • Uiterste inschrijvingsdatum zonder meerprijs van 25%
  • periode 1 : 15 maart 2024
  • periode 2, 3 en 4 (stages in juli) : 9 juni 2024
  • periode 5 en 6 (stages in augustus) : 28 juli 2024

Activiteiten

 • Terugbetaling gebeurt enkel om medische redenen en op vertoon van een medisch attest en steeds na aftrek van €25 voor de administratieve kosten. Het bedrag van de terugbetaling wordt berekend voor de periode na ontvangst van het medisch attest. 
 • Voor een afwezigheid van minder dan 4 weken is er geen terugbetaling mogelijk.
 • De deelnemers zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Een ongeval moet in verband met de verzekering onmiddellijk gemeld worden bij vzw Elan.
 • Bij minder dan 8 inschrijvingen zullen de lessen niet doorgaan.
 • Indien u een attest wenst voor de terugbetaling van de mutualiteit kan u deze deels ingevuld opsturen naar elan-2013@hotmail.com
 • De vzw kan geenszins verantwoordelijk worden geacht voor diefstal tijdens of na de activiteit.
 • Lessen die wegens uitzonderlijke omstandigheden geannuleerd worden zullen definitief verloren zijn.

Skireis

 • De organisatie voorziet geen reisverzekering (de meerderheid van de personen hebben reeds een verzekering, indien dit niet het geval is raden wij u aan de verzekering gelinkt aan de skipas te nemen).
 • De vzw kan geenszins verantwoordelijk worden geacht voor diefstal tijdens de skireis.
 • Inbegrepen in de prijs: half pension met drank inbegrepen, skipas 6 dagen, ski- en snowboardlessen, de animaties.
 • Bij annulatie door de organisatie bij overmacht/pandemie wordt het voorschot / inschrijvingsgeld terugbetaald na aftrek van € 50 / gezin voor de administratieve kosten. 
 • Bij annulatie door de deelnemer tenminste 30 dagen voor het begin van de reis zal per deelnemer € 50 ingehouden worden. In geval van annulatie tussen de 30 dagen en 15 dagen voor het begin van de reis zal 50% van het totaalbedrag verloren zijn. In geval van annulatie de laatste 15 dagen zal 70% van het totaalbedrag verloren zijn. 
 • Tijdens onze skireis worden regelmatig foto’s gemaakt voor publicaties op onze verschillende promotiekanalen. Door kennisname van deze algemene voorwaarden, geven jullie de toestemming om foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
 • Bij minder dan 4 inschrijvingen in een groep kan er supplementen gevraagd worden. 
 • Er zal een supplement van € 85 aangerekend worden voor elke inschrijving na 1 november.
 • Inschrijving is pas definitief na overschrijving van een voorschot van € 250 per persoon op rekening BE58 9731 0701 4979 van ELAN.