Elan vzw

Algemene voorwaarden

Stages

 • Anderstaligen zijn zeker welkom maar een elementaire kennis van het Nederlands is vereist.
 • Kinderen die zich niet houden aan de afspraken lopen het risico uitgesloten te worden (zonder terugbetaling).
 • Terugbetaling gebeurt enkel om medische redenen en op vertoon van een medisch attest vóór het kamp en steeds na aftrek van €25 voor de administratieve kosten. 
 • Bij annulatie door de organisatie bij overmacht/pandemie wordt het lidgeld terugbetaald na aftrek van €25 voor de administratieve kosten. Indien het kamp moet stilgelegd worden wegens een besmetting tijdens het kamp zelf, zal geen terugbetaling mogelijk zijn. 
 • De deelnemers zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Een ongeval moet in verband met de verzekering onmiddellijk gemeld worden bij vzw Elan.
 • De vzw kan geenszins verantwoordelijk worden geacht voor diefstal tijdens of na de activiteit. 
 • De sportweken en kleuterkampen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Wij bezorgen u een fiscaal attest op het einde van het jaar. Een mutualiteitsattest moet worden afgegeven aan het begin van het kamp en wordt voor het einde van het kamp ondertekend terug meegegeven.
 • Tijdens onze sportweken en kleuterkampen worden regelmatig foto’s gemaakt voor publicaties op onze verschillende promotiekanalen. Door kennisname van deze algemene voorwaarden, geven de ouders expliciet de toestemming om foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
 • Uiterste inschrijvingsdatum zonder meerpijs van 25%
  • periode 1 en 2: 19 maart 2021
  • periode 3 en 4 : 11 juni 2021
  • periode 5 en 6 : 30 juli 2021

Activiteiten

 • Terugbetaling gebeurt enkel om medische redenen en op vertoon van een medisch attest en steeds na aftrek van €20 voor de administratieve kosten.
 • Voor een afwezigheid van minder dan 4 weken is er geen terugbetaling mogelijk.
 • De deelnemers zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Een ongeval moet in verband met de verzekering onmiddellijk gemeld worden bij vzw Elan.
 • Bij minder dan 8 inschrijvingen zullen de lessen niet doorgaan.
 • Indien u een attest wenst voor de terugbetaling van de mutualiteit kan u deze deels ingevuld opsturen naar elan-2013@hotmail.com
 • De vzw kan geenszins verantwoordelijk worden geacht voor diefstal tijdens of na de activiteit.
 • Lessen die wegens uitzonderlijke omstandigheden geannuleerd worden zullen definitief verloren zijn.