Elan vzw

Wezembeek-Oppem

Kleuterkampen en sportweken

Sportweken en Kleuterkampen 2024

Vzw Elan organiseert sportweken en kleuterkampen tijdens de schoolvakanties. Stages worden in het Nederlands gegeven. Inschrijven voor 2024 kan vanaf 15 januari 2024! Dit zijn de weken.

Paasvakantie
Zomervakantie

Inschrijvingen

Brochure

Over Sportweken en Kleuterkampen

De sportweken zijn de ideale gelegenheid om kennis te maken met heel wat sportdisciplines. De meeste uiteenlopende sporten komen aan bod. Onze monitoren zijn enthousiaste trainers en zorgen ervoor dat naast het sportieve aanbod ook aandacht aan spel en amusement wordt besteed. In de sportweken ontdekken kinderen het plezier om te bewegen op een leuke manier. De allerkleinsten worden tijdens de kleuterkampen ondergedompeld in een bepaald thema waarin een gevarieerd aanbod van sport, spel en creativiteit aan bod komt. We willen hen zo leuke en leerrijke momenten laten beleven. 

Sportweken

Kleuterkampen

9 - 16 uur

Opvang: 8 - 17 uur

Heilig Hartcollege

Albertlaan 44, 1970 W-O

Uitzondering: sportweken & kleuterkampen 26 - 30 augustus.
--> Sporthal W-O, Astridlaan 85 1970 W-O

90 - 105


€ 90 Wezembekenaars

€ 105 niet - Wezembekenaars

Terugbetaling gebeurt enkel om medische redenen en op vertoon van een medisch attest vóór het kamp en steeds na aftrek van € 25 voor de administratieve kosten. Ongeacht de reden geeft het onderbreken van een stage geen recht op terugbetaling.

 • 10-uurtje
 • Een drankje
 • Extra drank bij warm weer
 • Een lunchpakket
 • Sportkledij & sportschoenen
 • Regenkledij bij slecht weer
  Indien je nog iets extra nodig hebt, staat dit vermeld op het weekoverzicht dat je ontvangt op de eerste dag.
  Zet overal je naam op en laat kostbare spullen thuis.

Verzekert voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Een ongeval moet in verband met de verzekering onmiddellijk gemeld worden bij vzw Elan.

De sportweken en kleuterkampen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. De fiscale attesten worden vanaf 2023 automatisch door ons doorgestuurd naar de overheid, waardoor u in het inschrijvingsformulier uw rijksregisternummer van u en uw kind moet invullen. Er zal geen papieren versie meer meegegeven worden op het einde van het kamp.. Mutualiteitsattesten moeten worden afgegeven aan het begin van het kamp en worden op het einde van het kamp ondergetekend terug mee gegeven.

Aandenken op het einde van de sportweek.

 • Anderstaligen zijn zeker welkom maar een elementaire kennis van het Nederlands is vereist.
 • Kinderen die zich niet houden aan de afspraken lopen het risico uitgesloten te worden (zonder terugbetaling).
 • Terugbetaling gebeurt enkel om medische redenen en op vertoon van een medisch attest vóór het kamp en steeds na aftrek van €25 voor de administratieve kosten. 
 • Ongeacht de reden geeft het onderbreken van een stage geen recht op terugbetaling. 
 • Bij annulatie door de organisatie bij overmacht/pandemie wordt het lidgeld terugbetaald na aftrek van €20 voor de administratieve kosten. Indien het kamp moet stilgelegd worden wegens een besmetting tijdens het kamp zelf, zal geen terugbetaling mogelijk zijn. 
 • De deelnemers zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Een ongeval moet in verband met de verzekering onmiddellijk gemeld worden bij vzw Elan.
 • De vzw kan geenszins verantwoordelijk worden geacht voor diefstal tijdens of na de activiteit. 
 • De sportweken en kleuterkampen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. De fiscale attesten worden vanaf 2023 automatisch door ons doorgestuurd naar de overheid, waardoor u in het inschrijvingsformulier uw rijksregisternummer van u en uw kind moet invullen. Er zal geen papieren versie meer meegegeven worden op het einde van het kamp. Een mutualiteitsattest moet worden afgegeven aan het begin van het kamp en wordt voor het einde van het kamp ondertekend terug meegegeven. 
 • Tijdens onze sportweken en kleuterkampen worden regelmatig foto’s gemaakt voor publicaties op onze verschillende promotiekanalen. Door kennisname van deze algemene voorwaarden, geven de ouders expliciet de toestemming om foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
 • Uiterste inschrijvingsdatum zonder meerpijs van 25%
  • periode 1 : 15 maart 2024
  • periode 2, 3 en 4 (stages in juli) : 9 juni 2024
  • periode 5 en 6 (stages in augustus) : 28 juli 2024