Elan vzw

Kleutergym

Kleutergym

Voor de kinderen van het 1ste tot en met het 3de kleuterklas voorzien we een bewegingsschool.  Beweging is voor de ontwikkeling van kleuters zeer belangrijk. Op een speelse manier worden de bewegingsvaardigheden duikelen, rollen, springen, balanceren, klauteren, … ingeoefend. De motorische ontwikkeling van het kind staat centraal. 

Inschrijvingen